Ünnep a Zene Világnapján!

Nagy sikerû gálaesttel ünnepelték a zene világnapját az Alba Regia Sportcsarnokban

Immár 14. alkalommal rendezték meg a zene világnapját köszöntõ ünnepi hangversenyt Székesfehérváron.

Zsúfolásig megtelt az Alba Regia Sportcsarnok a hangverseny résztvevõivel és hallgatóival. A Kozáry Ferenc színmûvész által konferált ünnepi est nyitányaként – a fanfárt követõen – Verdi ismert operája, az Aida Bevonulási indulóját és balettjét játszotta el a zenekar, majd Cser-Palkovics András polgármester frappáns ünnepi beszéde után a Teleki és a Kodály iskolák együttesei és karnagyaik vehették át az idei kórusversenyeken nyert díjaikat. A folytatásban mezõföldi gyermekjátékokat láthattunk a Kodály iskola kis növendékeinek elõadásában a Tilinkó Zenekar kíséretével, majd kalotaszegi népdalok csendültek fel a Hermann László Zenemûvészeti Szakgimnázium növendékei és az Alba Regia Táncegyüttes táncosai közremûködésével.

 3

A következõ mûsorrészt Mascagni Parasztbecsületének örökszép Intermezzója vezette fel a szimfonikusok tolmácsolásában, mely után a zeneiskola és a zenemûvészeti szakgimnázium országos versenyeken helyezést szerzett növendékei és tanáraik kapták meg oklevelüket. A blokkot a zenemûvészeti szakgimnázium fúvós kvartettjének nagy sikerû produkciója zárta. A magyar néprajzkutatás kiemelkedõ alakjára, az idén elhunyt Kallós Zoltánra szülõfaluja, Válaszút népdalaival emlékezett az összkar, majd lengyel népdalok szóltak, végül Mátyás ragyogó udvarát idézte fel Radics Éva, Mihály György és a Kodály iskola fiúkara a Tilinkó és az Arasinda Együttes közremûködésével. A program végén a sportcsarnok közönségének hatalmas ovációja közepette generációk nevelõje, Hartyáni Mária énektanárnõ vette ás a Fricsay-díjat. A gálaestet (az idei Musica Sacra hangversenyre visszatekintve) Rossini Kis ünnepi miséjének lelkes vastapsot kiváltó Cum Sancto Spiritu fúgája csendítette ki. Az általános és középiskolák színeiben fellépett a Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekkara (Leiner Csilla, Molnárné Rádl Margit), a Tóvárosi „Cserregõk” Gyermekkar (Szalai Zsuzsanna), a Zentai Úti Általános Iskola Gyermekkara (Csikós-Árky Brigitta), a Ciszterci Gyermekkar és Vegyeskar (Radics Éva), a Széna Téri Általános Iskola Gyermekkara (Értékes Ildikó, Varróné Vízvári Adrienn), a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Legkisebbek Kórusa, Kicsinyek Kórusa, Bárdos Lajos Gyermekkara, Kodály Zoltán Leánykara, Fiú és Vegyeskara, valamint táncosai (Polgár Zoltánné, Nyárs Annamária, Feke Mariann, Kneifel Imre, Kneifelné Laczkó Krisztina és Molnár Gábor), a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Felsõs Énekkara, Egynemû, Vegyes- és Fiúkara (Reiner Renáta és Auth Ágnes), a Vasvári Pál Gimnázium Vegyeskara (Tarné Szabó Magdolna) és a Hermann László Zenemûvészeti Szakgimnázium Kórusa (Mihály György).

A felnõtt kórusokat az Alba Regia Vegyeskar (Kneifel Imre), az Ars Musica Kórus (Szabó Adrienn), a Bástya Kórus (Wágnerné Ughy Tünde), a Primavera Kórus (Horányi Ottilia) és a Vox Mirabilis Kamarakórus (Zemlényi Katica) képviselte. Hallhattuk még a Hermann László Zenemûvészeti Szakgimnázium Népzenei Együttesét (Cserta Balázs, Kneifel György, Konkoly Csenge, Varró János), az Arasinda Együttest (Nyitrai Péter) és a Tilinkó Zenekart Cserta Balázzsal. A szereplõk sorát az Alba Regia Táncegyüttes (Majoros Róbert) és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar zárta. Az est dirigense Dubóczky Gergely volt.

 forrán: www.feol.hu, Szabó Balázs írása, fotó: Koppán Viktor

Hírek

Videók