Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar

pályázatot hirdet

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony Mt. alapján

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Zenekar munkaügyi tevékenységével kapcsolatos egyes munkaügyi, operatív feladatok elvégzése.

a munkaügyi feladatokkal kapcsolatos tájékoztatási, jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek elvégzése

rendes évi és fizetés nélküli szabadságok engedélyeztetése

rendes évi és fizetés nélküli szabadságok nyilvántartásának név szerinti, naprakész vezetése

személyügyi, munkaügyi anyagok naprakész vezetése

a munkaszerződések elkészítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez szükséges dokumentumok bekérése, előkészítése,

foglalkoztatottak jelenléti íveinek ellenőrzése, összesítése, kezelése

munkába járással kapcsolatos költségtérítések kiszámítása, kifizetésének előkészítése

foglalkoztatottak munkaidejének, túlóráinak nyilvántartása, szolgálatpénz kiszámítása, nyilvántartása, dokumentálása, kifizetésének előkészítése

munkaköri leírások kiadása,

orvosi alkalmassági vizsgálatra való beutalók kiadása, orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességi idejének figyelemmel kísérése

Az intézmény dolgozóinak kötelező, illetve esetileg szükséges orvosi vizsgálataival kapcsolatos ügyintézés

adózással kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások bekérése, kiadása, nyilvántartása

munkáltatói jövedelemigazolások intézése

kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral és a Székesfehérvári Intézményi Központtal

 

Pályázati feltételek:

 • Bér ügyintézői végzettség / TB ügyintézői végzettség
 • Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 • Gyakorlott szintű Levelező rendszerek,
 • Gyakorlott szintű Excel, Word,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, államháztartási szakirány,
 • Költségvetési gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű pontosság,
 • Kiváló szintű precíz munkavégzés,
 • Kiváló szintű rugalmasság,
 • Kiváló szintű terhelhetőség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Bizonyítvány másolatok

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bessenyei Erzsébet nyújt, a 70/52-24-692 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bessenyei Erzsébet részére az arso@arso.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arso.hu honlapon szerezhet.